Jan 162020
 

The year 5 students visited the Naxxar Sagra Familja Home to sing some christmas carols to the elderly. They also participated during mass and two of the girls, Katrina Fenech and Krista Zarb played carols on their instrument. The elderly were so happy and joyous to see the students singing. It was also a heartfelt experience for all the students.

 

Ms. Marija, Ms. Amanda and Ms.Alexia

Ms. Charlene and Ms. Hayley

Nov 272019
 

L-istudenti gew imqassma fi gruppi u kull grupp kellu loghba tradizzjonali maltija li seta’ jilghab. Din l-attivita hija relatata mal-Istudju Socjali fejn ghamilna il-loghob antik.  L-istudenti hadu hafna pjacir u sahansitra qeghdin jilaghbu certu loghob waqt il-brejk.