Feb 242017
 
L-istudenti kellhom l-opportunita jiltaqgħu ma’ sajjied u jistaqsuh dak kollu li riedu huma.  Ippreparaw ċertu mistoqsijiet u għamilna attivita’ flimkien relatata mas-sajd.  L-istudenti tgħallmu ukoll informazzjoni utli dwar l-apparat li jużaw is-sajjieda.
Year 5s

Sorry, the comment form is closed at this time.