Apr 182018
 

Aħna qegħdin nitgħallmu niktbu noti kif ukoll ittri bil-Malti.  Aħna tkellimna dwar id-differenzi li hemm bejn nota u ittra.  Ittra hija iżjed formali; ikollha l-indirizz u d-data u hija itwal waqt li nota tkun iqsar.  Aħna ktibna nota lil xulxin u imbagħad qrajniha lil xulxin.  Kemm hu sabiħ li niktbu bil- Malti.

Year 4 Ms Pauline

Sorry, the comment form is closed at this time.